Prof. Dr. Canfeza Sezgin

Özgeçmiş

 

1970 tarihinde Bursa' da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini sırası ile Beş Eylül İlkokulu (Sarıköy/ Gönen), Şehit Süleyman Bey Orta Okulu (Bandırma), Edirne Lisesi (Edirne)' nde tamamladı. 1987-1993 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF)' nde okudu. 1993-1999 yılları arasında EÜTF İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı' nda ihtisas yaparak İç Hastalıkları, 2001 yılında da aynı hastanede üst ihtisasını tamamlayarak Tıbbi Onkoloji Uzmanı oldu. 13 Mart 2006 tarihinde Tıbbi Onkoloji Doçenti oldu. Halen akademik hayatına EÜTF Tıbbi Onkoloji BD' nda devam etmektedir. Akademik hayatında yüzü aşkın bilimsel yayın ve tebliği bulunmaktadır. Ayrıca Avrupa ve ABD' de çeşitli bilimsel toplantı ve kurslara katılmıştır.


Kanser tedavisinde tamamlayıcı tıp tedavilerinin önemine inanması nedeni ile hipnoz ve fitoterapi eğitimi almıştır. Çok sayıda onkoloji derneği yanı sıra tamamlayıcı tıp dernekleri olan Enerji Tıbbı ve Uygulamaları Derneği ile Klinik ve Uygulamalı Hipnoz Derneği’ nin üyesidir. Ülkemizin en önemli fitoterapi dergilerinden olan Fitomed Türkiye’ nin yayın danışma kurulunda görev almaktadır.


2010 yılında 'Hangi Kansere Hangi Bitki?' isimli kitabını yayımlamıştır. 2011 yılında ülkemizin 13 saygın bilim insanıyla beraber yazdığı ‘Kansere Çözüm Var’ isimli kitabı yayımlanmıştır. Bu kitaplarda insanların kanserden korunmada ve kanser tedavisinde ilaç dışında yardımcı olarak kullanılabileceği çözüm önerileri getirilmiş, insanların kanser konusunda başucu kitabı olarak kullanabileceği güncel bir kaynak oluşturulmuştur.


Ülkemizde kanser tedavisinde ilaçların yanı sıra bitkisel – doğal ürünler gibi geleneksel tedavileri kullanan ve bu konuda eğitimli olan birkaç onkoloğundan birisidir. Bitkisel ürünlerin kanser tedavisinde kullanılması konusunda çok sayıda olumlu deneyimleri bulunmaktadır. Tamamlayıcı ve Alternatif Kanser Tedavileri konusunda ülkemizin önde gelen sağlık otoritesi olup bu konuda ulusal bilimsel toplantılarda sunumlar yapmakta, yazılı ve görsel basında çok sayıda haberleri yer almaktadır. 

Eğitim Bilgileri


Mezun Olduğu Okul
1993
Ege Üniversitesi ( Lisans ) 
Tıp
Izmir
 
1993
Ege Üniversitesi ( Y.Lisans ) 
Tıp
Izmir
 
1999
Ege Üniversitesi ( Tıpta Uzmanlık ) 
İç Hastalıkları
Izmir
 
2001
Ege Üniversitesi ( Tıbbi Onkoloji ) 
Yan Dal Uzmanlık
Izmir
 
2006
Ege Üniversitesi ( Tıbbi Onkoloji ) 
Doçentlik
Izmir
  2013
Ege Üniversitesi ( Tıbbi Onkoloji ) 
Profesörlük
Izmir


 


 

İş Deneyimi

  1993 - 1999 (Dr. Ar. Gör.) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD
  1999 - 2001 (Yan Dal Uzmanlık) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
  2001 - 2005 (Uzman Dr.) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
  2005 - 2006 (Uzman Dr.) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Yoğun Bakım Sorumlu Uzmanı
  2006 - 2013 (Doç. Dr.) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
  2013 - Halen (Prof. Dr.) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
 
   

Mesleki Üyelikleri


 • Akciğer Kanseri Derneği
 • Tıbbi Onkoloji Derneği
 • Anadolu Tıbbi Onkoloji Derneği
 • İzmir Meme Derneği
 • Enerji Tıbbı ve Uygulamaları Derneği
 • Klinik ve Uygulamalı Hipnoz Derneği
 • İzmir Meme Hastalıkları Derneği Bülteni Yayın Kurulu Üyeliği
 • Fitomed Türkiye, Aylık Fitoterapi Dergisi, Yayın Danışma Kurulu
 • Uluslararası veya Ulusal Dergilerden Alınan Hakemlik Teklifleri
 • Primary testicular lymphoma: local experience with 12 Turkish patients. Journal of the National Medical Association, August 12, 2007.
 • A research agenda for appearance changes due to breast cancer treatment. Breast Cancer: Basic and Clinical Research, April 14, 2008.
 • Her2 pozitif metastatik meme kanserinde trastuzumab içeren kemoterapi ile progresyon sonrasında tedavi seçenekleri, Van Tıp Dergisi, 16 Ekim 2009.
 • Mediastinal primitif nöroektodermal tümör; olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi, Tıp Araştırmaları Dergisi, 6 Mayıs 2010.
 • Invasive lobular carcinoma: response to neoadjuvant letrozole therapy. Breast Cancer Research and Treatment, 25/04/2011.
 • Lisans veya Yüksek Lisans Sınav Jüri Üyeliği
 • Tez Savunma Sınavı, Yük. Lis. Öğrencisi Duygu Döndü Aygüneş, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, 18.08.2008, İzmir.
 • Tez Savunma Sınavı, Onkoloji Hemşireliği Yüksek Lisans Programı öğrencisi Nilüfer Bozkurt, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 19.06.2009, İzmir.
 • Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Kongre Düzenleme Kurulu/ Bilim Kurulu Üyeliği
 • 1. 6. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Kongre Düzenleme Kurulu, 24-28 Eylül 2009, Antalya.
 • 2. Hedef Kanser 2010, Kongre Düzenleme Kurulu ve Bilimsel Sekreterya, 20-23 Mayıs 2010, Kıbrıs.
 • 3. Hedef Kanser 2011, Kongre Düzenleme Kurulu ve Bilimsel Sekreterya, 19-22 Mayıs 2011, Çeşme, İzmir.

Kurs ve Seminerler

 


 • Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
 • 2004-2005 Atatürk Meslek Yüksek Okulu Diyaliz Programı Dahiliye
 • 2007-2008 Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kansere Ait Temel Bilgiler
 • I1. Investigator Training Program Workshop, İzmir Crowne Plaza Hotel, 1-2 December 2005.
 • I2. MD Anderson Cancer Center Preceptorship Program, Attended to the Course: Current and Future Perspectives on Breast Cancer, Houston, October 27-27, 2004.
 • I3. Fitoterapi Kursu, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 23 Mart – 20 Nisan 2007.
 • I4. I. Basamak Hipnoz Kursu, İzmir, 12 - 13 Mayıs 2007.
 • I5. II. Basamak Hipnoz Kursu, İzmir, 30 Haziran – 1 Temmuz 2007.
 • I6. III. Basamak Hipnoz Kursu, İzmir, 29-30 Eylül 2007.
 • I7. Temel Eğitici Gelişimi Programı Sertifikası, Şubat-Mart 2010.